JURY

Skład Jury:
prof. Piotr Kusiewicz – Przewodniczący
prof. Bożena Betley
prof. Izabela Kłosińska
prof. Agata Młynarska-Klonowska
prof. Ryszard Karczykowski

Sekretarz Jury:
dr Krzysztof Bobrzecki