NAGRODY

NAGRODY REGULAMINOWE

Kategoria 1:

 • Nagroda I: 3 000 zł
 • Nagroda II: 2000 zł
 • Nagroda III: 1000 zł

Kategoria 2:

 • Nagroda I: 7 000 zł
 • Nagroda II: 5000 zł
 • Nagroda III: 3000 zł
 • Nagroda specjalna Dyrektora Teatru Wielkiego – Opery Narodowej:
  udział w wybranych warsztatach Akademii Operowej

NAGRODY POZAREGULAMINOWE

 • Nagrody Specjalne Prezydenta Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz w Kategoriach 1 i 2
 • Nagroda JM Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku prof. dra hab. Macieja Sobczaka oraz Prezesa Zarządu Radia Gdańsk Adama Chmieleckiego: recital transmitowany na żywo ze Studia Koncertowego Radia Gdańsk im. Janusza Hajduna dnia 21.03.2020 r. (Kategoria 2)
 • Nagroda Maestro Jana Kusiewicza